שעור 3 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 32 (10)(א')- פרמיית ביטוח הסעיף קובע כי פרמיות שמשלמת חברה לטובת עצמה לביטוח החיים של בעל שליטה בה (לא מדובר על חבר), לא יותרו בניכוי. יש להדגיש כי רק כאשר המבוטח- בעל השליטה, המוטב- החברה, ההוצאה לא תהיה מוכרת, כאשר מבטחים עובד רגיל, ייתכן שההוצאה תוכר. מבטוח מוטב מוכר/ לא מוכר סעיף בעל שליטה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים