שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

IFRS 5 – נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו: מדבר על נכסים שבמקור הם לזמן ארול אך הישות המדווחת החליטה לסווג אותם לזמן קצר – למכירה. היה נכס לז"א ובשלב מסוים אני מחליט שאני הולך למכור. אז הוא כבר לא נכס לז"א. נתחיל מכללי המדידה: כלל המדידה לגבי נכסים שהחלטתי לממש אותם הוא שביום  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים