צילום שיעור 1 – גב' צליל אברג'ל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של גב' צליל אברג'ל בקורס תרגול צירופי עסקים בתאריך 31.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.  

צילום שיעור 2 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח תומר איטח בקורס צירופי עסקים בתאריך 24.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

שיעור מספר 2 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 2 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 24/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

שיעור מס' 13- רו"ח משה טל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 13 בקורס "יסודות החשבונאות א'" מתאריך 22.06.2017 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור 4 – רו"ח חגית בראור אהרון

דוגמא נכסים בלתי מוחשיים – אורי ואידית – רכישה של 30% מהמניות – ח. השקעה, ז. מזומן – 47,548 חישוב הערות תמורה 47,548 חלקי בהון הכלולה (10,023) = 33,410*0.3 סה"כ עודפי עלות 37,525 עודפי עלות מיוחסים רכוש קבוע (150) = (1500-2000) * 0.3 השווי ההוגן נמוך מהספרים ולכן נסכים לשלם פחות הסכם הפצה 150 =  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח חגית בראור אהרון

שעור 3 שינויים בשיעור החזקה יכולים להיות ע"י – 1. רכישות בשלבים 2. מימוש השקעה 3. הנפקת מניות ע"י החברה הכלולה. הנפקת מניות ע"י החברה הכלולה – ישנם שני מקרים- 1. החברה המחזיקה לא רוכשת מניות בהנפקה – במקרה זה יתכן כי למחזיקה נותרה השפעה מהותית או שהיא איבדה את ההשפעה המהותית.  נניח שהיו למחזיקה  [ קראו עוד ]

שעור 12 – רו"ח אייל הורוביץ'

שיעור 12 – נכסים בלתי מוחשיים – נכסים בלתי מוחשיים – מדובר בנכס שניתן לקבוע את ערכו אך הוא לא משהו פיזי. מוניטין, ידע, רשימת לקוחות, זיכיון – הן דוגמאות לנחסים בלתי מוחשיים. נכס בלתי מוחשי לא ניתן להערכה עד הרגע שמישהו קנה אותו. כדי לרשום נכס כנכס בלתי מוחשי בספרים צריך שהנכס יעמוד בהגדרת  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

חישוב עודף עלות, תנועה והרכב, המשך- IAS 38 מחלק את הנכסים הבלתי מוחשיים לשלושה סוגים: נצמחו בישות, נרכשו באופן בדיד ונרכשו במסגרת חברה:                   כאשר רוכשים מניות המקנות השפעה מהותית במסגרת ייחוס עודף עלות הרכישה, יש לייחס עודף עלות (נכס) לכל פריט בלתי מוחשי שנמצא בישות הנרכשת,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים