תרגול 2 – עו"ד ורו"ח סימון אלישקוב

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של עו"ד ורו"ח סימון אלישקוב בקורס מיסים ב' שנערך בתאריך 14.11.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

שעור 2 – רו"ח אבישי ברדוגו

סעיף 64א(א)(3)- מענק פרישה או מענק עקב מוות/ תשלומים לקופת גמל "מענק פרישה או מענק עקב מוות ששילמה חברה לחבריה בשל שנים שבהן הייתה חברה משפחתית לא יותרו לה כהוצאה ולא ייחשבו כהכנסה בידי חבריה; תשלומים לקופת גמל ששילמה חברה בשל שנים כאמור לא יוכרו כהוצאה ולעניין סעיף 47 לא תיחשב משכורתם של חבריה כהכנסת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים