עו"ד אסף ברם, שיעור 7

  שיעור 7 שיעור 7 המשך לשיעור קודם… כזכור, היסודות לפי ס' 52 לחוק ני"ע: המידע, השימוש והמשתמש במידע פנים, הם מצטברים. תחת יסוד המשתמש, ישנן שלוש דרגות של משתמשים: איש פנים- העבירה הכי חמורה, 5 שנות מאסר. יש לכך ארבע הגדרות: בעל עניין לפי הגדרה משפטית חשבונאית, אדם/גוף שמחזיק מעל 5% בחברה. לכל בעל  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 3

שיעור 3 שיעור 3 פירוט יסוד המידע- מידע מהותי מרמה מסוימת: ישנן שתי אפשרויות לבחון זאת: בחינה בזמן אמת– הסתכלות על הסיטואציה בזמן אמת, זה מה שנהוג בחוק בישראל. החוק מחייב את חוקרי הרשות לבדוק לגבי האדם שהחזיק את המידע לפני הפרסום שלו, מה האדם עצמו ברמה הסובייקטיבית חשב (האם חשב שמהותי או לא). החוק  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים