שעור 4 – פנחס קמלמן

ניהול ההון החוזר- ספקים   הון חוזר – ספקים הגדלת יתרת הספקים תקטין את ההון החוזר ותגדיל את התשואה על ההשקעה ואת תזרים המזומנים. הגדלת יתרת הספקים תעשה ע"י משא ומתן עם הספקים להגדלת ימי האשראי. לעיתים ניתן להגדיל את ימי האשראי באמצעות פקטורינג שייצור מצב של רווח לכלל הצדדים (ראה/י הסבר בשקופיות בהמשך). בדרך  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים