שעור 8 – עו"ד עדי הדר

פרק ז' תרופות בגין הפרת חוזה עד כה דנו בהוראות של חוק החוזים חלק כללי 1973, כעת נדון בחוק החוזים "תרופות בגין הפרת חוזים" 1970. חוק החוזים חלק כללי עסק בתרופות כאשר הוא מעניק את הסעד העצמי בפגמים שנפלו בכריתת חוזה, אולם זוהי התרופה היחידה בחלק זה. ס'1א' – הפרה ="מעשה או מחדל בניגוד לחוזה"  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים