שעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ'

שעור 10 – נדל"ן להשקעה נדל"ן יכול להיות גם נדל"ן להשקעה וגם רכוש קבוע. נדל"ן להשקעה – מוגדר כנדל"ן (קרקע או מבנה – או חלק ממבנה – או שניהם) המוחזק לשם הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הרכוש (מטרות השקעה) או שניהם, ושלא לצורך: א. שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים