צילום שיעור 1 – ד"ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גילה קינן בקורס סטטיסטיקה 1  בתאריך 11.03.2018, בנושא: הקדמה, סטטיסטיקה תיאורית, מדגם, תצפית, סוגי משתנים, משתנה איכותי, משתנה כמותי, טבלאות שכיחות, הצגה גרפית. במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

שיעור 1 – גב' אורנה רב-נוף

בס"ד, יום חמישי י"ג בחשוון תשע"ד, 17.10.13 סטטיסטיקה א' – גב' רב נוף אורנה. סיכום: שיעור ראשון: הסטטיסטיקה היא מדע של תשובות לשאלות. החוקר שואל שאלה לגבי האוכלוסייה: במידה שיש לו גישה לכל הפרטים באוכלוסייה, הוא אוסף את כל הפרטים ועושה סטטיסטיקה תיאורית (מתאר את הנתונים). במידה ואין גישה לכל האוכלוסייה, יש לבחור מדגם מתוכה.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים