שיעור 10 – עו"ד נאוה קורמן

שיעור 10 משכון חוק המשכון סעיף 1 – הגדרת משכון – מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב. כלומר, ישנם 3 יסודות בהגדרה של משכון: 1)      ערובה לחיוב – בטוחה 2)      שעבוד נכס – סוג של נטל שמוטל על הנכס 3)      מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 5 ליטל יוחפז

שיעור 5 – 19.03.2014 המשך דיני שטרות יסוד התמורה השטר יהיה תקף רק במידה וניתנה עבורו תמורה. זה אומר שאם נתתי שטר צ'ק במתנה (נניח בחתונה), זה לא נקרא תמורה. זה נקרא מתנה, ולכן במידה ואבטל את הצ'ק – החתן והכלה לא יכולים לתבוע אותי. אין להם עילה שטרית – כי הם לא נתנו תמורה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים