שיעור 1 – עו"ד נאוה קורמן

משפט מסחרי א'- שיעור 1   קניין המונח קניין כולל אינטרס בעל ערך כלכלי.   דיני קניין- דיני הקניין עוסקים בהסדרת מערכת היחסים בין ישויות לבין משאבים חיצוניים הקיימים בעולם. מערכת כללים המסדירה בהקצאה, שליטה ושימוש במשאבים בעלי ערך שמספקים רצונות או צרכים אנושיים בחברה בתנאים של משאבים מוגבלים (ביקוש עולה על היצע).   דני  [ קראו עוד ]

שעור 1 – עו"ד נאוה קורמן

  משפט מסחרי א'- שיעור 1   הקורס עוסק בשני נושאים עיקריים ובעוד נושא קטן נוסף: דיני קניין דיני עבודה בוררות/גישור- דרכים אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים     דיני קניין דיני קניין שייכים לתחום שבין אדם לחברו. הגדרת קניין: מערכת של כללים שנועדה להסדיר/ להקצות משאבים לישויות מסוימות. מה עומד במרכז הגדרה זו? שליטה. זוהי שליטה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים