שיעור 7 – עו"ד נאוה קורמן

משפט מסחרי א'- שיעור 7   המשך תקנת שוק- תקנת השוק בעצם עוזרת לקבוע בשאלה מי ינצח בין בעלי נכס לאדם תם לב שנתן תמורה וקנה את הנכס מרמאי. בעצם יש שני צדדים "מסכנים" תמי לב. כשמדובר במקרקעין, נכס שלא קונים כל יום ושווה הרבה כסף עבור האדם הממוצע, אז נטיית המחוקק כאן היא דווקא  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – עו"ד נאוה קורמן

משפט מסחרי א'- שיעור 5   תביעות להגנה על הבעלות והחזקה (המשך שיעור קודם…) ס' 18-המחזיק במקרקעין כדין– מי שיש לו חוזה\בעלות: מי שמחזיק במקרקעין "כדין"- על פי חוק בלבד!   רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה על מנת למנוע הסגת גבול. אם תפס אדם את המקרקעין (לא הצלחנו למנוע זאת), תוך 30 יום מיום התפיסה-  [ קראו עוד ]

שיעור 2- עו"ד נאוה קורמן

משפט מסחרי א'- שיעור 2   המשך:1. בעלות ס'-11- כל מה שמתחתיי ומה שמעליי במגבלות. כלומר לא ניתן למנוע מעבר של מטוסים וציפורים לדוג' (שיעור 1).   פס"ד בצלאל נ' סימן טוב בית עם 2 קומות, כאשר קומה ראשונה כולל הגינה שייכת לבצלאל וקומה שנייה כולל הגג לסימן טוב. שתי המשפחות דלות אמצעים, וכן הדירות  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – עו"ד נאוה קורמן

  משפט מסחרי א'- שיעור 5 הערת אזהרה היא לא זכות קניינית. המעמד שלה הוא יותר גבוה מזכות חוזית, אך פחות מזכות קניינית.   תחרויות ועימותים במקרקעין נתעסק ב-3 עימותים (כמובן שיש יותר): עסקאות נוגדות תקנת השוק זכות שביושר מול מעקל: כאשר יש מקרה כזה:   באופן כללי לפי גישת מאוטנר בד"כ יש העדפה לקונה  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – עו"ד נאוה קורמן

  משפט מסחרי א'- שיעור 2   רשימת זכויות הקניין במקרקעין: 1. בעלות 2. שכירות 3. משכנתא 4. זיקת הנאה- זכות שהיא בד"כ זכות מעבר, חניה, לא כוללת בחובה החזקה. 5. זכות קדימה- פס"ד תשובה נ' בר-נתן: שותפים במגרש אשר מגיעים להסכמה כי אם אחד רוצה להציע למכירה את חלקו עליו להציע זאת תחילה לשותף  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים