שעור 6 – רו"ח יגיל בלזר

רווח הון בהתאם לסעיף 89(א') רווח הון הינו הכנסה חייבת כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה מבנה חלק ב'- חלק פירותי חלק ה'- חלק הוני סעיף 88 הינו סעיף ההגדרות של החלק ההוני. מושגים שאינם מוגדרים בסעיף זה, יוגדרו בסעיף 1.   רווח הון- הגדרה "הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי" רווח הון הינו ההפרש  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים