שיעור 4 – ד"ר יעל לפידות

סטטיסטיקה 3- שיעור 4   דוגמא 2 : השפעת המקצוע הנלמד (בתואר הראשון) על המשכורת ההתחלתית (באלפי ש"ח). ניתן לראות רק במבט על הטבלה להלן, שאם יימצא הבדל הוא יהיה בין ARGRICULTURE וENGINEERING, כיוון שההבדל בין הממוצעים נראה מובהק בין מי שקיבל את הממוצע הכי נמוך לבין הממוצע הכי גבוה. כיוון שההנחה של שוויון שונויות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים