שעור 9 – ד"ר אלכסנדר קרומר

מאקרו כלכלה שיעור 9  – 7.5.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר היצע הכסף = כמות הכסף = M ß M = c + d ציבור מחזיק נכסים פיננסיים משני סוגים: אמצעי תשלום- מזומן ופיקדונות בעו"ש. ניירות ערך – אג"ח, מט"ח, מניות. הציבור מחלק את תיק הנכסים שלו בין שני סוגי הנכסים ע"פ השיקולים הבאים: א.      מניע  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים