שעור 6 – רו"ח אייל הורוביץ

שעור 6 – רכוש קבוע – מענקי השקעה – כיצד מכירים במענק בדוחות הכספיים – ישנם שתי גישות המופיעות בסעיף 13 לתקן 20 – גישת ההון – המענק מוכר מחוץ לדוח רווח והפסד. גישה זאת אומרת שמענק השקעה הוא לא הכנסה עבור הפירמה כי החברה לא יצרה דבר עבור הכנסה זו, לכן המענק לא יהיה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים