שעור 5 – רו"ח אייל הורוביץ

שעור 5 – רכוש קבוע שינוי אומדן – קורה שחברה מחליטה שהאומדן להפחתת הפחת שהיא העריכה אינו נכון ואז היא מחליטה לשנות את האומדן הראשוני שלה. למשל חברה שמחליטה שאורך חיים של מכונית הוא פחות ממה שהיא החליטה בתחילה. שינוי אומדן הוא מעתה והלך, כלומר עושים את זה מהרגע שמחליטים על השינוי, אם מחליטים על  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים