שיעור 13 – רו"ח אריק בן ישי

תוספת להכנסות ס'2(6) – מסלולי שכירות דירות מגורים ע"פ ס'2(6) ניתן למסות שכר-דירה (למגורים בלבד!) ב3 אופנים. את המסלול הרצוי יכול לבחור לעצמו כל בעל-דירה. ניתן לבחור בכל שנה מסלול אחר, בהודעה לפ"ש.   פתרון לפי סבא"פ: סעיף- ס'2(6). בסיס דיווח- מזומן/מצטבר, לפי הנישום. אחוז מס- נדון כעת – לפי המסלול! פסיקה- אין. המסלולים הם:  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים