שעור 6 – רו"ח אבישי ברדוגו

מיסוי הכנסות CFC – בעל שליטה- סעיף 75ב(ב)(1) "בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים". להלן הגדרות של הסעיף: סעיף 75ב(א)(3)- בעל שליטה "תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם".  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים