שעור 6 – עו"ד דב אייזיק

בשיעור הקודם במסגרת הזכויות שנגזרות מחו"י כבוה"א דיברנו על זכות השוויון, ובמסגרתה על אפליה על בסיס נטייה מינית (פ"ד דנילוביץ'). כעת מובאת דוג' לאפליה על בסיס מין:   פ"ד אליס מילר נ' שר הביטחון  1994: העובדות: אליס מילר הוציאה רישיון טיסה בארה"ב ובגיל 18 שבה לישראל כדי להתגייס. היא הצטרפה למסלול העתודה האקדמית וסיימה בהצטיינות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים