שעור 4 – עו"ד דב אייזיק

חוק יסוד חופש העיסוק וחופש יסוד כבוד האדם וחירותו:  בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אין נוקשות, ז"א אין סעיף של שריון פורמאלי ולכן ניתן לשנותו באמצעות כל רוב. לעומת זאת, בחוק יסוד חופש העיסוק קיימת נוקשות- יש סעיף שריון (סעיף 7), ולכן כדי לשנותו מחויבים ברוב מיוחד (מעל 61 ח"כ).  חוק יסוד חופש העיסוק: בחוק  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים