תרגול 3 – עו"ד נטע פיבישביץ'

פגיעה ע"י דינים שנחקקו לאחר חוק היסוד – הפגיעה בחופש העיסוק ע"י חוקים שנחקקו לאחר כניסתו לתוקף, חופש העיסוק אפשרית בשני מקרים: באמצעות חוקים שעומדים בתנאי פסקת ההגבלה (ס' 4 לחוק יסוד) באמצעות הוראת חוק שהתקבלה בהתאם לפסקת ההתגברות (ס' 8 לחוק יסוד) פסקת ההתגברות בעלת ארבעה תנאים: –         החוק נחקק ברוב של 61 חברי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים