שעור 7 – עו"ד מירב מלצמן

סוגיית ההשבה מדובר בסיטואציה שבה שני הצדדים הן נותן השירות והן המעביד, קבעו שלא קיימים בניהם יחסי עבודה, דהיינו קבעו שמבצע העבודה הינו קבלן (עצמאי). בסיטואציה זו, בסוף ביצוע העבודה טוען מבצע העבודה שהוא אינו עצמאי אלא עובד וזאת על מנת לקבל תנאים סוציאליים וזכויות ממעסיקו. במצבים אלו עשויה להיווצר בעייתיות היות שהמעביד טוען שהשכר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים