שיעור 11 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 1.6.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 11- רוח אריאל פטל

שיעור 2 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 2 עקרון הסטנדרט הכפול – עקרון הסטנדרט הכפול נקבע בפס"ד הבנקאים ב-1994 ע"י כבוד השופטת מרים נאור. בראשית שנות ה-80' ביצעו מנהלי הבנקים ויסות לביקושים במניות של הבנק, כלומר, המניות נסחרו ע"פ הביקושים המלאכותיים שהזרימו הבנקים לטובת מניותיהם. גם רו"ח נתבעו ולהגנתם הם טענו כי ביצעו מלאכתם נאמנה, כלומר, הם ציינו בחוות הדעת וביצעו  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 1 נושא 1 – מקצוע ראיית החשבון, מושגים בסיסיים ומטרת הביקורת החשבונאות היא מכלול הפעולות והשפה שבאמצעותה אוספים, ממיינים ורושמים את הפעולות הכלכליות שבוצעו בעסק, כאשר התוצר הסופי של תוצר זה הינם הדו"חות הכספיים. הביקורת הינה מכלול הפעולות שעל רו"ח המבקר לעשות כדיי שיוכל לחוות דעתו בשאלה האם ובאיזו מידה משקף המאזן באופן נאות  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח ניר זיכלינסקי

ביקורת-שנת השלמה שיעור 1- נלמד יסודות הביקורת מביקורת א' -> סופיות ב'. ביקורת מתקדמת א+ב. ביקורת בענפים מיוחדים. ביקורת מערכות מידע ממוחשבות- 10 נקודות בבחינת המועצה. ביקורת שוק ההון ותקנותיו. כל סמסטר יש מבחן ביניים ומבחן סוף סמסטר. יהיו בחני פתע. הנושא הראשון- יסודות הביקורת מביקורת א' באוריינטציית סופיות ב'- מטרת הביקורת– (יש רשימת מקורות  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח לינור דלומי

סעיף מזומנים ושווי מזומנים מטרות הביקורת (מנקודת מבטו של רו"ח מבקר) בסעיף מזומנים שווי מזומנים קביעת רמת סיכון הביקורת הנדרשת ע"י המבקר סקר על נאותות הבקרה הפנימית- דגש לאיתור נקודות תורפה. בדיקת קיום- לבדוק האם באמת המזומנים שהציגה החברה אכן קיימים. בדיקת שלמות- יש לבדוק שכל מה שמוצג תחת הכותרת אכן עונה להגדרה ולוודא שכל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים