שעור 7 – רו"ח יגיל בלזר

מחיר מקורי המחיר המקורי של הכנס נקבע לפי צורת ההגעה של הנישום אל הנכס. קיימות מספר חלופות להגדרת מחיר מקורי: 1.      בנכס שנקנה- המחיר המקורי יהיה הסכום ששולם על מנת לקנות את הנכס, לרבות כל ההוצאות הנלוות בגין הכנס עד למועד הפעלתו. 2.      בנכס שהתקבל בחליפין- המחיר המקורי של הנכס שהתקבל בחליפין יהיה התמורה בעת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים