שיעור 8 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שיעור 8   ס' 89(ב)- ס' שמקביל לס' 2 רישא ו4(א) מהחלק הפירותי. הסעיף כמו 2 רישא, מבחין בין תושב ישראל לבין תושב חוץ ואומר כי תושב ישראל חייב במס על רווח הון שהופק בישראל או מחוץ לישראל. תושב ישראל (כהגדרתו בסעיף)- בהתאם להגדרה בס' 1 לפקודה לרבות אזרח ישראלי כהגדרתו בס' 3(א) שהוא תושב  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים