שיעור 1 – מר אמיר ארגמן

אג"ח – מבוא מכשיר פיננסי פופולארי עם שימושים רבים. נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות לתקבולים עתידיים בגין תשלומי קרן וריבית על ידי מנפיק האיגרת = הלוואה. מאפיינים: מנפיק (Issuer): ממשלות/ עיריות/ חברות – מי שלווה את הכסף. רמת סיכון: ככל שסיכון גבוה התשלום עולה. תקופה לפדיון (Time to Maturity): משך הזמן לו ניתנת ההלוואה.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים