דיני תאגידים שיעור 4 ליטל יוחפז

שיעור 4 – 12.03.2014 המשך יזמות יזמות היא סיטואציה שהחב' טרם הוקמה, ואנו מעוניינים לעשות פעולות בשמה. מהן המשמעויות המשפטיות של פעולות אלה? ס'12–   אישור פעולה 12.  (א) חברה רשאית לאשר פעולה של יזם שנעשתה בשמה או במקומה לפני התאגדותה. (ב)  אישור בדיעבד כמוהו כהרשאה מלכתחילה, ובלבד שלא תיפגע זכות שרכש אדם אחר (בסימן זה – צד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים