שיעור 8 – עו"ד מירב מלצמן

שיעור 8 – 01/12/13 מודל לתמחור נכסי הון CAPM  מודל זה עוזר לתמחר נכס הון (למשל מניה), לצפות מה תהיה התשואה שלו תחת הנחות המודל. המודל נבנה על בסיס גישת תיק השקעות.   החלק השני של מודל CAPM נקרא "קו התיקים היעילים והלא יעילים" – SML בשמו הנוסף "קו הנכסים הבודדים".  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים