שיעור 5 – ד"ר יעל לפידות

סטטיסטיקה 3- שיעור 5   קשר שלילי חזק Graph   ניתן לראות בפיזור קשר שלילי. כשיש קשר שלילי צריך לזכור שהקשר מסומן עם מינוס, כלומר שלילי.   Correlations   בנתונים ניתן לראות משתנה נפח המנוע וכן הצריכה לקילומטר. המתאם בין שני המשתנים הוא -0.704, מדובר במתאם שלילי גבוה. אם נבחן את ההשערה: H0: ρ=0 אין  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים