צילום שיעור 2 – פרופ' דן אלנתן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של פרופ' דן אלנתן בקורס סוגיות מתקדמות בתמחיר ובקרה  בתאריך 11.11.2016, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ  

שיעור 13 – רו"ח ירון מאיר

שיעור 13 – המשך מודל עלות-נפח-רווח אנחנו יכולים להשתמש במודל עלות-נפח-רווח גם כאשר מדובר במספר מוצרים ובתנאי שיחס המכירות ביניהם הוא קבוע. ז"א שאם יש 3 מוצרים וכל הזמן יודעים מה יחס המכירות לכל אחד מהמוצרים, כלומר יש התפלגות קבועה של המכירות, ניתן להשתמש במודל. במקרה כזה אנחנו מגדירים חבילת מוצרים, כאשר החבילה כוללת את  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – רו"ח ירון מאיר

שיעור 12 – המשך תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה, מודל עלות נפח רווח הבעיה החשבונאית היא כיצד יש להתייחס לעלויות קבועות ביצור, גישה אחת היא לפי כללי החשבונאות הפיננסית – תמחיר ספיגה, כל עלות של מוצר סופגת גם חלק מהעלויות הקבועות ביצור ודו"ח הרווח והפסד יצא כמו בחשבונאות הפיננסית. הגישה השנייה – לצורך ניהול טוב יותר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים