שיעור 12 – מר אמיר ארגמן

    המודל הבינומי – המשך דוגמא אג"ח קונצרני עם תשואה לפדיון של 8% בעוד שהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי מקביל 5% – מרווח האשראי הוא 3% – זהו שיעור תוחלת ההפסד (באג"ח לשנה).   הגישה המצומצמת – יישום לצורך ישום הגישה אנו צריכים להשתמש בהערכות לגבי ההסתברות לחדלות הפירעון של אג"ח (PD) + הערכה  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – מר אמיר ארגמן

  סולם הדירוג בישראל סוכנויות הדירוג הישראליות משתמשות באותן דירוגים כמו סוכנויות הדירוג הגלובאליות. מעלות משתמשת בדירוג הזהה לזה של S&P: AAA, AA+,AA,AA-,A+,A,A-,BBB+ מדרוג משתמשת בדירוג הזהה לזה של מודי'ס: Aaa,Aa1,Aa2,Aa3,A1,A2,A3,Baa1 יחד עם זאת, למרות השימוש בסולם דירוג זהה, הדירוג הישראלי אינו זהה לדירוג הבינלאומי גם במקרה של מעלות וגם במקרה של מדרוג. לדוגמא, החוב  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים