שעור 6 – ד"ר אלכסנדר קרומר

מאקרו כלכלה שיעור 6 – 9.4.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר בהמשך לדוגמה המספרית מהשיעור הקודם – C = 300+ 0.8yd מס = 0.25y G=180 I=220+0.2Y מצאנו כי y=3500 האם תקציב הממשלה בעודף/גירעון/מאוזן  ? הכנסות הממשלה = 0.25Y T= 0.25*3500= 875 G= 180 Sg= t – g = 875-180 = 695 > 0 לכן, תקציב הממשלה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים