שיעור 2 – פרופ' דן אלנתן

שיעור 2- מדדי סיכון תפעוליים המדד הנפוץ ביותר לסיכון פיננסי הוא "מנוף פיננסי" הנגזר ממבנה המימון של החברה ומחושב כך:   ככל שמרכיב החוב מכלל ההתחייבויות וההון גבוה יותר- כך החברה ממונפת יותר. הסיכון הפיננסי הוא שהחברה תגיע לחדלות פירעון. אנחנו נעסוק ב"מנוף התפעולי" אשר הוא המדד המקובל ביותר לסיכון התפעולי. נתמקד בעיקר במבנה העלויות-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים