שיעור 1 – רו"ח שרון זכות

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 1 נכסים (אקטיב) התחייבויות (פאסיב) חשבונאות א' זמן קצר\שוטף זמן ארוך\לא שוטף הון עצמי 4 דו"חות מאזן רווח והפסד דו"ח על שינויים בהון העצמי דו"ח על תזרים מזומנים   התחייבויות תקן בינלאומי מספר 37, תקן אמריקאי 5. בגין אירוע מן העבר- נכון תמיד. החשבונאות מתארת אירועים כלכליים שהתחרשו בעבר, עד לפני  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים