צילום שיעור 3 – פרופ' דן אלנתן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של פרופ' דן אלנתן בקורס חשבונאות ניהולית מתקדמת  בתאריך 05.11.2017, בנושא: מנוף תפעולי, מדד יחס השינוי בתרומה, מדדי סיכון תפעוליים, סיכונים תפעוליים, שיעור התרומה, תמחיר תורת האילוצים. במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

צילום שיעור 2 – פרופ' דן אלנתן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של פרופ' דן אלנתן בקורס חשבונאות ניהולית מתקדמת  בתאריך 29.10.2017, בנושא: Learning Curve, עקום למידה, סיכונים תפעוליים, מדדי סיכון תפעוליים, מנוף תפעולי. במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

צילום שיעור 3 – רו"ח ירון מאיר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח ירון מאיר בקורס חשבונאות ניהולית מתקדמת  בתאריך 14.11.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

צילום שיעור 2 – רו"ח ירון מאיר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח ירון מאיר בקורס חשבונאות ניהולית מתקדמת  בתאריך 07.11.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

צילום שיעור 3 – רו"ח ירון מאיר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח ירון מאיר בקורס חשבונאות ניהולית מתקדמת  בתאריך 03.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום: קובי אשכנזי עריכה: אלון סולוביי      

שעור 2 – רו"ח ירון מאיר

המשך עקום למידה – תרגיל מס' 3: באוניברסיטת "הבקעה" הפועלת במדינה החומה מתקיימת בחינה בקורס ביקורת חשבונות. בבחינה האחרונה שזה עתה הסתיימה נבחנו 256 סטודנטים. מחברות הבחינה הועברו לבדיקתם של רו"ח בלאט ורו"ח אוברדוביץ', שני בוחנים מנוסים. כל אחד מהם בדק מחצית ממחברות הבחינה (במקרה שלפנינו של 128 נבחנים). עפ"י ההערכה, זמן בדיקת הבחינה הראשונה  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – פרופ' דן אלנתן

שיעור 2- מדדי סיכון תפעוליים המדד הנפוץ ביותר לסיכון פיננסי הוא "מנוף פיננסי" הנגזר ממבנה המימון של החברה ומחושב כך:   ככל שמרכיב החוב מכלל ההתחייבויות וההון גבוה יותר- כך החברה ממונפת יותר. הסיכון הפיננסי הוא שהחברה תגיע לחדלות פירעון. אנחנו נעסוק ב"מנוף התפעולי" אשר הוא המדד המקובל ביותר לסיכון התפעולי. נתמקד בעיקר במבנה העלויות-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים