שעור 8 – ד"ר אייל להב

שעור 8 – בניית תזרים מזומנים (מקבץ 5) שאלה 1- בעלי חנות הלבשה שוקלים להוסיף לחנות קו הלבשה חדש. להערכתם הקמת הקו חדש תגדיל את תקבולי המכירות ב-700 אלף לשנה. לעומת זאת מרכיבי תזרים המזומנים היוצאים הנם: הוצאות הנובעות מרכישת מלאי חדש – 200 אלף לשנה. הוצאות קבועות הנובעות מהפעלת החנות(שכ"ד, ארנונה וכו..) – 150  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים