שיעור 8 – רו"ח שרון זכות

שיעור 8   דיבידנד מכיוון שכל בעל מניות בחברה מחזיק במניות בחברה, הוא זכאי לכסף מהחברה. הכוונה בדיבידנד היא לחלוקת רווחות, כלומר הדרך של בעל המניות להיפגש על הרווחים של החברה שבה הוא מחזיק. דיבידנד נקבע כשיעור מסוים מהמניות הרגילות בלבד. לדוגמה אם נקבע דיבידנד של 10%, הכוונה היא שהמניות הרגילות יקבלו 10%. סך הכסף  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים