הרצאה 10- מיסים ב'

דוגמא 3 חברת שוקולטה הקימה מפעל באזור פיתוח אחר בינואר 2000. בהתאם לייעוץ שקיבלה החברה מיועצי המס שלה, היא קבעה את שנת המס 2006 כשנת בחירה א' במסלול החלופי ואז שנת 2009 כשנת בחירה ב' גם הוא במסלול החלופי. בשנת 2010 לחברה הכנסה חייבת בגובה 100,000 ₪. נתון מחזור הבסיס של הרחבה א' המתואם הוא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים