שעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

חשבונאות – מטרתה לספק נתונים כמותיים כספיים בטבעם על העסק כדי להועיל בקבלת החלטות. אנו מתרכזים בחשבונאות פינאנסית – איך ומה עומד מאחורי דוחות כספיים. רואה החשבון מנהל ארבעה דוחות מרכזיים : מאזן רווח והפסד – האם בסוף השנה יש הפסד (הוצאות גדולות מהכנסות), או יש רווח (הכנסות גדולות מהוצאות) דוח שינויים בהון העצמי דוח תזרים מזומנים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים