שיעור 7 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 7 – המשך כללי התנהגות מקצועית כלל 14 – ניתן לשתף בהכנסות החבר אך ורק מי שהוא רו"ח, כאשר רו"ח מחו"ל ייחשב כרו"ח. שאלה: האם רו"ח סיני יכול להיות שותף במשרד רו"ח ישראלי? תשובה: לא, חל איסור על שותפות במשרד רו"ח בישראל עם מי שאינו רו"ח ע"פ חוק רו"ח תשט"ו 1955, דהיינו מי שלא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים