תרגול 5 – עו"ד נטע פיבישביץ'

11.12.12 המשפט המנהלי : ענף במשפט הציבורי. כאשר מדברים על המשפט המנהלי יש להתייחס לשלושה סעיפים: סמכויות עזר סמכות שיורית סמכות חובה ורשות סעיף 2 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים (סעיף הגדרות): "עניינים מנהליים" – עניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות; "רשות" – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין; "החלטה של  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים