שיעור 7 – רו"ח יפעת רייך

המשך כללי התנהגות כלל 16- המשך: תדריך הלשכה בגין חילופי רואה חשבון קובע כי על רואה החשבון הקודם לשתף פעולה עם רואה החשבון החדש בכל הקשור למתן מידע, הסברים ושחרור חומרים מתוך ניירות העבודה לצורכי צילום לרואה החשבון החדש תמורת תשלום סביר. התדריך לא חל על המסמכים הבאים: מסמכים שהוכנו ע"י רואי החשבון והמתעדים את  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים