שעור 13- עו"ד דב אייזיק

יסודות העבירה הפלילית: יסוד עובדתי (ס' 18 לחוק העונשין) יסוד נפשי (ס' 19-21 לחוק העונשין) כל עבירה במשפט הפלילי מורכבת מיסוד עובדתי ויסוד נפשי. היסוד העובדתי מוגדר בחוק ובכדי שיתקיים צריכים להתייחס לאופן ביצוע העבירה, לנסיבות שלה ולעושה העבירה. כלומר, ע"פ היסוד העובדתי כאשר מתחרשת תוצאה שאסורה ע"פ החוק, יש לאתר אילו גורמים גרמו לאותה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים