שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 8 – ייחוס מיסים שיטת הערכה מחדש – דוגמא להערכה מחדש – חברה רכשה ב- 1.1.06 מכונה בעלות של 300,000. אורך החיים השימושים של המכונה הוא 10 שנים. אין ערך גרט. החברה מיישמת לגבי המכונה את שיטת הערכה מחדש. כלומר כל שנה בודקים מה השווי ההוגן של הנכס וזה שווי המכונה שירשם בספרים. השווי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים