שיעור מספר 5 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 5 בקורס "בעיות מדידה ב'" מתאריך 22/4/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור 9 – רו"ח יוסי גולן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "בעיות מדידה ב" מתאריך 27.5.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: רוח יוסי גולן – שיעור 9

שיעור 10 – רו"ח חגית בראור אהרון

"אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "צירופי עסקים א" מתאריך 17.05.2015 "   לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן:צירופי עסקים – שיעור 10

שיעור 12 – רו"ח שרון זכות

שיעור 12   רווח או הפסד בגין נכס פיננסי זמין למכירה שהוא מכשיר הוני יוכר בהון העצמי למעט: א. דיבידנדים המוכרים ברווח והפסד. ב. הפסדים מירידת ערך אשר נזקפו להון העצמי יועברו לרווח והפסד- הפסדים אלה לא יבוטלו בעתיד כנגד הרווח והפסד. כל גידול בשווי ההוגן של הנכס, לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך, מהווה לפי  [ קראו עוד ]

שיעור 11- רו"ח רוני אלרואי

המשך לתרגיל שנפתר בשיעור שעבר בנושא ירידות ערך- גרסת הדפסה להורדה הרכב חשבון השקעה ב-12/2005- החלק בהון 7500 40%*(10000+8750)= יתרת עודף עלות ציוד 1600 הפרשה לירידת ערך (1600) מוניטין 4000 סה"כ 11500   שנת 2006 התנועה בחשבון ההשקעה- יתרת פתיחה 11500 רווחי אקוויטי: החלק ברווחי ב' 3500 40%*8750= הפחתת עודף עלות (400) 2000/5= מימוש הפרשה  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח רוני אלרואי

הפסדים להעברה והטיפול בהם, המשך! גרסת הדפסה להורדה הטבת מס בנרכשת- חברה א' קונה את חברה ב' (השפעה מהותית) ובחברה ב' יש הפסדים להעברה שבגינם חברה ב' לא יצרה מיסים נדחים שכן לא צפתה קיום הכנסה חייבת בעתיד. חברה א' חושבת שחברה ב' יכולה לנצל את ההפסדים האלה לפי IAS 12. כזכור, כאשר בחברה נרכשת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים