שעור 13- עו"ד דב אייזיק

יסודות העבירה הפלילית: יסוד עובדתי (ס' 18 לחוק העונשין) יסוד נפשי (ס' 19-21 לחוק העונשין) כל עבירה במשפט הפלילי מורכבת מיסוד עובדתי ויסוד נפשי. היסוד העובדתי מוגדר בחוק ובכדי שיתקיים צריכים להתייחס לאופן ביצוע העבירה, לנסיבות שלה ולעושה העבירה. כלומר, ע"פ היסוד העובדתי כאשר מתחרשת תוצאה שאסורה ע"פ החוק, יש לאתר אילו גורמים גרמו לאותה  [ קראו עוד ]

שעור 12 – עו"ד דב אייזיק

עד עכשיו נגענו בנושא המשפט המנהלי, בין האזרח לרשות כאשר העונש במקרה כזה הינו קנס או פיצויים כספיים. כעת, נבין מהו המשפט הפלילי ומהם עקרונותיו. המשפט הפלילי: משפט פלילי זהו משפט בדיני נפשות, העונש האפשרי פה הוא מאסר! לכן המדינה היא זו שצריכה לנהל אותו- רק היא תוכל לשלול מאזרח מסוים את חירותו. העיקרון החשוב  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים