עו"ד אסף ברם, שיעור 7

  שיעור 7 שיעור 7 המשך לשיעור קודם… כזכור, היסודות לפי ס' 52 לחוק ני"ע: המידע, השימוש והמשתמש במידע פנים, הם מצטברים. תחת יסוד המשתמש, ישנן שלוש דרגות של משתמשים: איש פנים- העבירה הכי חמורה, 5 שנות מאסר. יש לכך ארבע הגדרות: בעל עניין לפי הגדרה משפטית חשבונאית, אדם/גוף שמחזיק מעל 5% בחברה. לכל בעל  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 6

שיעור 6 שיעור 6 פירוט ליסוד המשתמש: איש פנים חיצוני שמקבל מידע מאיש פנים חיצוני שמקבל מידע מחיצוני בארה"ב, המוסר יחשב כעשה עבירה אם: הוא מפר אמון לחברה יוצא לו רווח ישיר או עקיף מהמסירה. אם אין עמידה בשני התנאים האלו הרי שגם הקונה יהיה זכאי. בישראל, המוסר יחשב כעשה עבירה אם: היה עליו לדעת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים