שעור 1 – רו"ח חגית בראור אהרון

צירופי עסקים א' – לצורך הטיפול החשבונאי בהשקעות של ישות אחת במניות של ישות אחרת, מבצעים כללי החשבונאות הבחנה בין שלושה סוגים של השקעות, וזאת בהתאם לדרגת ההשפעה של הישות המדווחת על הישות האחרת. 3 הדרגות – 1. היעדר השפעה על הישות האחרת – מטפלים לפי IAS39 2. שליטה על הישות האחרת – מטפלים לפי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים