צילום שיעור 2 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח תומר איטח בקורס צירופי עסקים בתאריך 24.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

שיעור מספר 2 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 2 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 24/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

שיעור מס' 4- ד"ר הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 4 בקורס "בעיות מדידה א'" מתאריך 15.04.2018 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 8 – ייחוס מיסים שיטת הערכה מחדש – דוגמא להערכה מחדש – חברה רכשה ב- 1.1.06 מכונה בעלות של 300,000. אורך החיים השימושים של המכונה הוא 10 שנים. אין ערך גרט. החברה מיישמת לגבי המכונה את שיטת הערכה מחדש. כלומר כל שנה בודקים מה השווי ההוגן של הנכס וזה שווי המכונה שירשם בספרים. השווי  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח אייל הורביץ

שיעור 7 – ייחוס מיסים דוגמא לשינוי בשיעורי המס – מכונה בעלות של 3000 ₪ שנרכשה ב- 1.1.04, שיעור הפחת בספרים – 10% ולצורכי מס – 50%. כלומר יש פחת מואץ. בשנת 2005 החליטה החברה למכור את המכונה ביום 31.12.07. שיעור מס החברות לאורך השנים הוא – 40% ומס רווח הון הוא – 20%. ברגע  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 5 – ייחוס מיסים הוצאות/הכנסות מיסים כוללים את המספרים – 1. מיסים שוטפים. 2. מיסים בגין שנים קודמות. 3. מיסים נדחים. הרעיון הוא להגביל את הוצאות המס לרווח לפני מס – הקבלת הכנסות להוצאות. כל אחד מהספרים מחושב באופן עצמאי. בדוח רווח והפסד עצמו רושמים רק את התוצאה של כל המספרים ביחד ובביאורים רושמים  [ קראו עוד ]

שיעור 11 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

מיסים על הכנסה   כאשר אנו דנים בנושא המיסים עלינו להכיר 2 סוגי מיסים: מיסים שוטפים מיסים נדחים – מיסים שנרשמים כתוצאה מבסיסי מדידה שונים.   נתמקד במיסים הנדחים – מדוע הם קיימים? תשובה: כפי שלמדנו, קיים הבדל בין הרווח החשבונאי לבין הרווח לצרכי מס. על שום ההבדל הנ"ל, עלינו לבצע ייחוס מיסים. קיימים 2  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים